Personvern

Våre nettsider på samler ikke inn annet enn nødvendig personinformasjon.

Vi måler trafikken på våre nettsider med Google Analytics, men du som bruker er anonymisert. Se her måten vi anonymiserer på: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=no

For å sikre nettsiden mot uønsket trafikk, spam, malware etc. Så benytter vi sikkerhetsverktøy som undersøker IP adressen til de besøkende. Slike IP adresser kan bli lagret i opp til 90 dager.

Foruten dette blir det kun lagret personinformasjon om deg hvis du fyller ut et kontaktskjema og sender det til oss. Informasjonen du fyller ut er nødvendig for å komme i kontakt med deg og vil bli lagret på vår epostserver, samt på nettsiden i en periode i tilfelle eposten ikke kom frem som den skulle.